Välkommen


Ulla M. Andersson
Välkommen in till mig på Skrivstället Väst! Jag heter Ulla M. Andersson, skriver, musicerar och förkovrar mig i historia. Ibland var för sig, ibland i kombination med vartannat.

Mina nischer inom journalistiken är skola/fritidshem, musik, historia och psykologi. Jag skriver också läromedel i samhällskunskap och historia. Min långa lärarerfarenhet har jag numera nytta av när jag arbetar som kulturpedagog, på egen hand och tillsammans med andra kulturarbetare.

Sedan ett par år tillbaka är jag medlem i kabarégruppen Tappra Mödrars Kapell, där jag spelar bas och sjunger. 

I stadsvandringar kombinerar jag mitt intresse för historia och musik. Vid stoppen sjunger vi sånger tillsammans som jag särskilt valt ut för att passa vandringen. Jag gör vandringar för vuxna, men också för skolbarn och yngre barn. Nyfiken? Klicka på de grönfärgade orden.

Foto: Nicke Johansson


JUST NU!

Hösten 2019

MUSIK
– Ingår i varietékonstellationen HIPSOMHAPPY som spelat sommar- och nyårsvarietéer. Den består av Teater Kolibri, Tappra Mödrars kapell och en gäst. Gästerna har varit poeterna Lina Ekdahl och Ove Haugen. Läs mer här
– Jag skriver sånger om naturen, om händelser och historiska personer, riktade till lågstadiebarn.

LÄROMEDEL
– Uppdatering av läromedlet SOS Samhälle åk 7-9 för Liber.

JOURNALISTIK
– Jag skriver återkommande för Podiet, Göteborgs Symfonikers konsertmagasin, för tidningen Släkthistoria, Populär historia och Minnenas Journal.

KULTURPEDAGOG
– Stadsvandringar med sång för skolbarn i Göteborg, inom ramen för Skapande skola och Kulis, Kultur i skolan.

STADS- och SÅNGVANDRINGSLEDARE
– Privata bokningar av mina stadsvandringar med sång.

STIPENDIER
– Från Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) 2013 och 2016.

Annonser