Musik

Musikprojekt i skolan

Musik är ett eget språk, ett sätt att kommunicera som skapar kontakt mellan människor. Man kan prata med varandra med musik fastän man har olika modersmål.

Sedan 2014 arbetar jag med kulturprojekt i skolor i Göteborg under paraplyet Skapande skola. Mitt projekt som kallar jag Sjung vår historia. Jag kommer ut två gånger till förskoleklasser och lågstadieelever och berättar om området där skolan ligger. Vi lär oss sånger som passar till det som finns runt skolan. När vi sedan träffas den tredje gången går vi en stadsvandring i området, då vi sjunger och pratar om områdets historia.

Lärare kan anlita mig genom kultursamordnarna på Grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad. 


Tappra Mödrars Kapell

Sedan jag var liten har musik betytt något alldeles särskilt för mig. Att utöva själv, att lyssna på och tänka kring. Mina musikaliska erfarenheter spänner över flera genrer: salsa, jazz, afro, visa och kabarémusik. Vill du höra Tappra Mödrars kapell, där jag ingår som basist och sångerska, besök oss på Facebook härKanske ses vi på en av våra konserter!

 

Medlem i Svenska Rytmikförbundet.

Annons