Musik

Musikprojekt i skolan

Musik är ett eget språk, ett sätt att kommunicera som skapar kontakt mellan människor. Man kan prata med varandra med musik fastän man har olika modersmål. Sedan 2014 arbetar jag med kulturprojekt i skolor i Göteborgstrakten. Vi spelar, sjunger och gör texter tillsammans.

I ett annat projekt som jag kallar Sjung vår historia, kommer jag ut ett par gånger till förskoleklasser och försteklassare och berättar om området där skolan ligger. Vi lär oss sånger som passar till det som finns i området och sjunger dem under sångvandringen när vi träffas den tredje gången.

Vill du anlita mig, kika in på kulturterminen.se, där kan du boka mina sångvandringar!!!


Tappra Mödrars Kapell

Sedan jag var liten har musik betytt något alldeles särskilt för mig. Att utöva själv, att lyssna på och tänka kring. Mina musikaliska erfarenheter spänner över flera genrer: salsa, jazz, afro, visa och kabarémusik. Vill du höra Tappra Mödrars kapell, där jag ingår som basist och sångerska, besök oss på Facebook härKanske ses vi på en av våra konserter!

 

Medlem i Svenska Rytmikförbundet.