Om

Ulla M. Andersson

I botten har jag en musiklärarexamen och under min mer än 25 år långa lärargärning har jag träffat många barn från ett år och upp till gymnasiet. Tillsammans har vi arbetat med rytmik, pop- och rockhistoria, ensemblespel, körsång, kabaréprojekt och mycket mera.

Mitt samhällsintresse ledde mig till en kandidat i internationella relationer och en i socialantropologi och studier vid Poppius journalistskola.

Intresse och nyfikenhet för historia och psykologi lockade mig senare in i fler högskolestudier.


Några röster om mitt arbete:

”Det finns gott om journalister som är goda skribenter. Men att hitta en duktig journalist som dessutom har en fot kvar i den verksamheten som hon ska bevaka är något extra. Därför är Ulla en av de medarbetare som vi anlitar kontinuerligt. Hon är lärare och journalist.
Jag, chefredaktör för tre olika medlemstidningar för lärare, värdesätter skribenter som har rätt ton, har ämneskunskaper och tar egna initiativ. På det sättet får vi texter som är så pass yrkesnära som de måste vara för att våra tidningar ska vara trovärdiga”.
Helena Gårdsäter, f.d. chefredaktör
Fritidspedagogen, Hushållsvetaren, Idrottsläraren

”Inför starten av det stora SO-S-projektet lät vi ett antal författarämnen skriva provmanus där vi vid bedömningen särskilt tog hänsyn till deras förmåga att skriva på ett sätt som var begripligt och optimalt tillgängligt för målgruppen: elever i klasserna sex till nio på grundskolan. Ulla var en av de få som kvalificerade sig för uppdraget. Vi på förlaget tänkte också att hennes erfarenheter både som journalist och lärare var bra att ha för en läromedelsförfattare. Alltså dels förmågan att läsa in, samla in och värdera fakta, dels kunskapen om vad som går hem hos eleverna. Vi träffade rätt, och samarbetet med Ulla under den långa processen och slutresultatet är vi nöjda med.”
Christian Laring, f.d. förläggare
Liber

Är du nyfiken på vad jag gjort tidigare, klicka på mitt
CV

Annons